Баянауыл ауданының әкімі

«Баянауыл ауданының білім бөлімі» ММ

Мекен-жайы:

140300, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыл селосы, Қ.Сәтбаев көшесі, 27
тел: 8 (718-40)-9-15-36. Факс: 9-20-73
e-mail: bayanaulroo@mail.ru

Абдикаримов Мереке Талкайратович , аудандық білім беру бөлімінің басшысы

Баянауыл аудандық білім бөлімі  өзінінің қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Қазақстан Республикасының 2007    жылғы 27 шідедегі № 319 – ІІІ  «Білім туралы», Қазақстан Республикасындағы «Мемлекеттік  қызмет туралы» Заңдарын, Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес жүргізеді. Аудандық білім бөлімі өз қызметінде Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін, Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативті құқықтық актілерін, облыс және аудан әкімдерінің шешімдері мен өкімдерін, облыс,  аудан әкімдерінің қаулыларын  басшылыққа алады, аудан мектептерінің, мектепке дейінгі білім мекемелерінің және қосымша білім беру мекемелерінің қызметіне жалпы басшылық жүргізеді, азаматтардың өтініштерін, арыздарын, шағымдарын қарайды.

Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі актілерінің, орталық және жергілікті мемлекеттік органдар нормативтік құқықтарын актілерін нормаларын орындалуына жәрдемдеседі, жергілікті әлеуметтік инфрақұрылымның дамуына жәрдемдеседі, бюджеттік бағдарламаларды әзірлеп, тиісті мәслихат бекіту үшін жоғары тұрған әкімдіктің қарауына енгізеді.

©2008-2017 © Баянауыл ауданы әкімінің ресми интернет-ресурсы